De Comboklas

de andere methode


OMG WHERE IS THE PICTURE

De Comboklas is een leermethode voor muzikale basisvorming op school, bedoeld voor scholieren vanaf 9 jaar. Deze methode is gericht op de praktijk van het musiceren, waarbij leerlingen op een inzichtelijke manier met muziek leren omgaan. De inrichting van de leeromgeving met gevarieerd instrumentarium moet bijdragen tot een veelzijdige ontwikkeling van muzikale vaardigheden.

De functie van deze website is om de comboklas te introduceren door lesmaterialen (kosteloos) beschikbaar te stellen. Vakdocenten die specifiek geïnteresseerd zijn in praktijkgericht muziekonderwijs zullen hierin hopelijk een benadering vinden die hen past, om vervolgens de methode te gaan gebruiken in hun lespraktijk.

Beschrijving


OMG WHERE IS THE PICTURE>


In de comboklas spelen de leeractiviteiten zich af rond een gevarieerd instrumentarium dat bestaat uit vier secties, t.w. keyboards, staafspelen, gitaren en handpercussie/drums. Tijdens iedere les wisselen de leerlingen een aantal malen van plaats, zodat ze gelijkmatig vaardigheid opdoen in het bespelen van alle typen instrumenten.


OMG WHERE IS THE PICTURE


Alle muziek is speciaal voor deze methode gecomponeerd. Slechts zo kan n.l. daadwerkelijk worden aangesloten bij het startniveau van leerlingen, terwijl ook aan criteria zoals integratie en geleidelijkheid kan worden voldaan. Bovendien kunnen er zo vanaf het begin klankresultaten worden bereikt waarvan voldoende overtuigingskracht uitgaat om leerlingen te motiveren.


OMG WHERE IS THE PICTURE


Een ander in het oog springend kenmerk van de Comboklas is het vermijden van het notenschrift in het primaire leerstadium. Ervan uitgaande dat muzieknotatie moet dienen als hulpmiddel bij het musiceren kan voor beginnende leerlingen het notenschrift deze functie niet vervullen, gezien de complexiteit en het abstractiegehalte ervan. Zodoende maken leerlingen aanvankelijk gebruik van een systeem dat ze zonder omhaal kunnen toepassen.

Profiel

De Comboklas in het landschap van het muziekonderwijs


Dat de Comboklasmethode langs deze weg moet worden uitgedragen heeft alles te maken met hoe deze methode zich verhoudt tot de heersende schoolmuziekpraktijk.
Het muziekonderwijs – en in bredere zin het kunstonderwijs - wordt naar traditie gedomineerd door een ideologie die voorschrijft wat wel en niet als ‘kunst’ moet worden herkend. Hieraan zijn bepaalde waarderingsnormen verbonden, die op de schooljeugd moeten worden overgedragen. De veronderstelling hierbij is dat dit zal bijdragen tot de vorming van een cultureel bewustzijn en scholieren zich aldus zullen ontwikkelen tot ‘actieve en kritische cultuurparticipanten’.

Lees Meer >>

Downloads

Deze publicatie bevat de items die betrekking hebben op de eerste 3 delen van de Comboklasmethode, inclusief de gids waarin de methode inhoudelijk wordt beschreven en waarin tevens wordt uiteengezet hoe de Comboklas materieel gestalte moet krijgen. Publicatie van het laatste deel (4) kan tegemoet worden gezien.

Contact

Zinvolle opmerkingen of relevante vragen n.a.v. de lesmaterialen kun je kwijt via het emailadres van Stichting MuzieKlas. Indien opmerkingen aanleiding geven tot het aanbrengen van wijzigingen in het lesmateriaal wordt dat z.s.m. gedaan (ongetwijfeld een voordeel van deze wijze van publiceren!).

Het lesmateriaal wordt je kosteloos aangeboden. Wanneer je evenwel uiting wilt geven aan je waardering kun je een zelf gekozen bedrag doneren via Pay Pal. Daarmee ondersteun je zowel de facilitering van de Comboklaspraktijk (aankoop en onderhoud van instrumentarium en apparatuur) als de toekomstige publicatie van lesmaterialen.
Bedankt!

Stichting MuzieKlas
adres:
Grotestraat 32
6511 VD Nijmegen
T 024-8453160/06-26572030
E stichtingmuzieklas@upcmail.nl